Orkiestra Wojskowa w Lublinie
Historia
ORKIESTRA WOJSKOWA W LUBLINIE

Orkiestra Wojskowa w Lublinie powstała w Sielcach nad Oką w styczniu 1944 r. i wchodziła w skład
3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta.

Jest jedną z najstarszych orkiestr w Wojsku Polskim.

W szeregach orkiestry wychowało się wielu wspaniałych muzyków, którzy przyczynili się do licznych sukcesów zespołu, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia zdobywane przez solistów instrumentalistów, zespoły kameralne wydzielone ze składu orkiestry i samą orkiestrę na ogólnopolskich festiwalach
i konkursach orkiestr wojskowych.

 


Orkiestra kilkakrotnie przebywała na wyjazdach artystycznych poza granicami kraju koncertując
w Niemczech, Białorusi i w Belgii, gdzie reprezentowała WP podczas uroczystości jubileuszowych polonii belgijskiej w Katedrze Królewskiej oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Brukseli
w 200 rocznicę Konstytucji 3 Maja. W 2001 r. uczestniczyła w promocji Polski w NATO we Lwowie na Ukrainie. Kolejny wyjazd zagraniczny odbył się w 2004 r. do Ołomuńca w Czechach
na międzynarodową paradę orkiestr wojskowych z okazji uroczystości wspomnieniowych dotyczących wybitnego czeskiego wodza Josefa Václava Radeckého z Radče. W 2007 r. uświetniła uroczystości rocznicowe poświęcone zakończeniu II Wojny Światowej oraz 3 rocznicy wejścia Republiki Słowackiej do NATO w m. Prešov na Słowacji.

 


W latach 2003, 2005, 2007 orkiestra brała udział w koncertach organizowanych przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
W 2012 oraz 2016 roku wywalczyła I miejsce na Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Świeradowie – Zdroju.
Obecnie orkiestra uczestniczy we wszystkich imprezach i uroczystościach organizowanych z okazji świąt państwowych i wojskowych, patriotycznych i religijnych.
W okresie między festiwalami orkiestra intensywnie rozwija swoją działalność muzyczną, popularyzując szereg opracowań o wysokiej randze artystycznej.
W orkiestrze grają młodzi, zdolni i ambitni muzycy. Możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i regionu jest dla nich największą satysfakcją.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych